REGIONAL ARENA

Utfordring

Det er svake koblinger og nettverk mellom regionale selskaper og publishere samt andre virkemidler i det profesjonelle feltet. Dette leder til at selskaper i stor grad velger egenpublisering (indie) hvor det er vanskeligere å oppnå en god markedsintroduksjon som grunnlag for kommersiell suksess.

Arbeid

Her vil Work-Work fortsette sitt samarbeid med Norwegian Game Awards for å utvikle en møteplass for pitching og kompetansedeling for nordiske spill publishere som en del av konferanseflaten. Med NGA som årlig
konferanseflate med flere profesjonelle arenaer tilknyttet vil regionen fremstå som attraktiv å besøke for utenlandske aktører.