Akseleratorprogram

Vi utvikler et program som skal gjøre spillprosjekter om til spillbedrifter

Programmet skal gi deltakerne et trygt nettverk for utvikling og går over en periode på 6 måneder. Det blir arrangert to ganger i året med oppstart i februar og august. Hvert program tar opp spillprosjekter i forkant gjennom en søknadsprosess. Gjennom programmet deltar spillprosjektene på seminarer og jobber med oppgaver. Deltakerne skal føle seg trygge til å lære av hverandre og det faste programmet. Ved å tilby mentorer og seminarer som er tilpasset spillselskapenes behov, mener vi at vi bygger de trygge rammene spillselskapene trenger for å lykkes.

6 mnd

Søknad
Seminar
Mentor

SØKNAD

For å bli tatt opp i programmet må man søke om plass. Prosjektet registrerer søknaden ved å sende inn et skjema. Søknaden skal inneholde informasjon om spillet og teamet, i tillegg til et pitchdeck eller presentasjon. 

Deretter blir et utvalg av søknader kalt inn til en presentasjon for Trygge Rammer. Tilslutt vil Trygge Rammer diskutere søknadene og tildele plasser i programmet. 

NESTE OPPTAK
Mai 2021 -> Nov 2021

PÅMELDINGSFRIST
2. APRIL
DELTA
I PROGRAMMET
PITCH
PROSJEKTET
SEND
SØKNAD
SEND SØKNAD

Før man sender en søknad er det lurt å lese seg opp på innholdet i programmet og diskutere sammen med teamet om man ønsker å satse på å bli et spillstudio. 

Husk å sende søknaden innen fristen.

Man kan få en plass i akseleratorprogrammet på to ulike måter: Åpen søknad og NGA søknad.

Kriteriene for de ulike søknadene finner man beskrevet under.  Begge måter å søke seg inn i programmet er uavhengige av hverandre, som vil si alle deltar i samme program og at det har ikke noe å si om den ene søknaden har flere søkere enn den andre. Det er ikke mulig å søke på begge søknadene.

KRAV
Dere har allerede stiftet et aksjeselskap, eller er forberedt på å gjøre dette
NGA - Deltakere
Norwegian Game Awards
For søkere som deltar i NGA-konkurransen huker man av deltakelsen i påmeldingsskjemaet. 
Alle deltakere i NGA-konkurransen mottar en informasjonsmail med påmeldingsskjema.
Man finner informasjon om Norwegian Game Awards på gameawards.no
PITCH PROSJEKTET

Etter søknadsfristen vil Trygge Rammer behandle søknadene og innkalle til intervju.

 

Disse intervjuene vil foregå digitalt hvor dere begynner med å holde en presentasjon. 

Deretter vil Trygge Rammer stille spørsmål relatert til innholdet som ble sendt inn i søknaden. 

DELTA I PROGRAMMET

Etter intervjuene vil Trygge Rammer diskutere og tildele plasser i programmet.

De tildelte prosjektene vil få et tilbud sendt på mail, og resterende kandidater vil få en begrunnelse på avslag. 

SEMINAR

Programmet består av totalt seks seminarer, som blir arrangert  en gang i måneden. Hovedsaklig blir seminarene arrangert på Work-Work, men de kan også bli arrangert digitalt.

 

Hvert seminar begynner med en runde pitching av hvert prosjekt, slik at spillprosjektene trener på å selge bedriften og spillet sitt. Seminarene er bygget opp av presentasjoner og workshops av Trygge Rammer og eksterne aktører. 

Både i forkant og etterkant av seminarene er det lagt opp til at spillprosjektene jobber med oppgaver knyttet til teamene i akseleratorprogrammet. 

Seminarplan
1. Oppstart og pitching
 
2. Prosjektutvikling og søknader
 
3. Spillbransjen og markedsføring

4. Private funding

5. Oppfølging

6. Avslutning

MENTOR

Hvert prosjekt blir tildelt en mentor fra Trygge Rammer. Mentoren vil være hovedkontakten til prosjektet og være med å sette mål og sørge for at disse blir fullført. Det blir arrangert bi-ukentlige møter mellom seminarene i programmet. Møtene tar for seg fortløpende spørsmål om forarbeid og etterarbeid til seminarene. 

tidsplan

En typisk måned i akseleratorprogrammet er illustrert i kalender-figuren, der aktivitetene blir organisert rundt seminaret i rødt

Forarbeid: Ukene før seminarene blir det utdelt oppgaver til prosjektene som skal gjøres før seminaret slik at man blir kjent med temaet til seminaret.

 

Etterarbeid: I løpet av seminaret vil prosjektene bli introdusert til utfordringer som man skal sette seg mer inn i etter seminaret.

Mentormøtene er til hjelp for forarbeid og etterarbeid, i tillegg til andre relevante spørsmål til prosjektene.

Ellers jobber prosjektene ofte med utvikling av spill. 

calender_tr.png

interessert

Er du interessert i å finne ut mer om programmet?

Da er det bare å bli med i Discorden eller sende oss en epost!